Mâm Cúng Về Nhà Mới

1.757.000 3.965.000 

Lễ Nhập trạch còn gọi là Lễ dọn vào nhà mới. Đây là một nghi lễ quan trọng trong nghi lễ cổ truyền của người Việt tương đương với Lễ Động thổ (bắt đầu xin phép thổ công ở nơi định xây dựng), Lễ Cất nóc (trước khi đổ mái nhà) và Lễ Nhập trạch. Tức là đăng ký hộ khẩu với thần linh nơi ngôi nhà đã tọa lạc.