Văn khấn tam bảo như thế nào chuẩn tâm linh – Theo truyền thống tín ngưỡng đi chùa thắp hương cho Tam Bảo, chư vị thần thánh … được duy trì qua nhiều thế hệ. Tam bảo bao gồm là ba ngôi báu được trưng bày tại nơi bàn thờ chính của trung tâm chánh điện.

Liệu rằng với tín đồ Phật giáo, sắm lễ vật và chuẩn bị nội dung đoạn văn khấn có khó khăn như bạn nghĩ. Mọi thắc mắc của quý vị về văn khấn tam bảo sẽ được Dịch Vụ Đồ Cúng Bình Dương chia sẻ ngay bài viết này.

Văn khấn tam bảo tại chùa
Văn khấn tam bảo tại chùa

Tam bảo gồm những vị nào? Ý nghĩa lễ ban Tam Bảo

Tam bảo là ba ngôi báu gồm Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Giống như ngọn đèn sáng để chúng sinh tin và làm theo, từ đó thoát khỏi sự đau khổ, tìm được sự hoan hỉ. Cụ thể ý nghĩa từng ngôi báu:

  • Phật bảo: là đấng giác ngộ đầu tiên, người đã tìm ra chân lý và phương pháp tu tập, làm giảm nhẹ hoặc xóa bỏ những khổ đau trong cuộc đời này.
  • Pháp bảo: Chân lý giác ngộ và phương pháp tu tập do Phật truyền dạy được gọi là Pháp. Pháp là phương tiện để chúng ta có thể thực hành theo đúng và đạt đến sự giải thoát giống như Phật.
  • Tăng bảo: Qúy Chư Tăng sẽ là người thay mặt ba đời chư Phật có nhiệm vụ hướng dẫn, dìu dắt quần sanh thoát khỏi nẻo tối, đường Mê, tu hành cho đến nơi dứt khổ.

Vào các ngày lễ tết, ngày rằm, mồng một hoặc những ngày hệ trọng khác, nhiều người đến chùa cầu xin bản thân và gia đình được tai qua nạn khỏi, gia đình hoà thuận.

Lễ vật cúng Tam Bảo cần chuẩn bị gì

Nghi lễ cúng Tam Bảo thường được thực hiện tại chùa, nếu bạn không có thời gian nhiều đi chùa thì có thể thỉnh tượng Phật về cúng tại nhà. Lễ vật không cần phải đòi hỏi phải to hay nhiều. Điều quan trọng là khi tâm đã hướng về Phật thì ngài sẽ chứng giám nên lễ vật chỉ là đại điện dâng hiến lên ngoài. Vì là bàn thờ Phật nên tuyệt đối không cúng món mặn hoặc nếu muốn thì nên chọn nguyên liệu chay với hình dáng. Sau đây là danh sách lễ vật cơ bản cần có trong lễ cúng tam bảo:

  • Hương nhang
  • Trái cây tươi
  • Trà
  • Rượu
  • Chè
  • Chả chay
  • Giò thủ chay
Lễ vật cúng tam bảo
Lễ vật cúng tam bảo

Văn khấn tam bảo

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ (chúng) con là: …………………..

Ngụ tại: ………………….

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

– Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

– Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Ta Bà.

– Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

– Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

– Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được …………………. (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khỏe, trên dưới thuận hòa an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Văn khấn Phật tại nhà

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là ……………..

Ngụ tại ……………………………

Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi chùa ………… dâng nén tâm hương, dốc lòng kính lạy:

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quán Âm Đại Sỹ, cùng Thánh hiền Tăng.

Đệ tử lâu đời, lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc. Nay đến trước Phật đài, thành tâm sám hối, thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành. Ngửa trông ơn Phật, Quán Âm Đại Sỹ, chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long Bát bộ, Hộ pháp Thiên thần, từ bi gia hộ. Khiến cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an vui, sống và làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đáo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

Đặng mà cứu độ cho các bậc Tôn Trưởng cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Cách hạ lễ ban Tam Bảo

Sau khi kết thúc các nghi thức khấn tại các ban thờ, gia chủ chờ 1 tuần nhang. Thắp nhang xong, gia chủ vái 3 vái trước các ban thờ rồi hạ sớ đem đi hoá vàng. Hoá xong mới hạ lễ các ban thờ. Lưu ý là khi hạ lễ vật tại các ban thờ bên ngoài theo hàng dọc trước rồi mới đến bên trong ban thờ chính.

Qua bài viết này, Dịch Vụ Đồ Cúng Bình Duong đã giải đáp những thắc mắc về văn khấn tam bảo. Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ vào Hotline 1900 3010.

>>> Có thể bạn muốn biết:

văn khấn Cửu Huyền Thất Tổ

văn khấn Ban Công Đồng

Đánh giá