Mâm Cúng Đầy Tháng Bé Gái Và Cách Cúng Chuẩn

1.250.000 3.990.000 

Cúng đầy tháng bé gái là một trong những lễ cúng có ý nghĩa quan trọng với cuộc đời của chúng. Đây là truyền thống tín ngưỡng các duy trì và phát triển qua các thế hệ. Ngày nay, cuộc sống ngày càng hiện đại, thế hệ trẻ đã dần đơn giản hóa các lễ cúng.