[2024] Ý Nghĩa, Văn Khấn Cửu Huyền Thất Tổ Chuẩn Tâm Linh

Bài cúng, văn khấn Cửu Huyền Thất Tổ đầy đủ chi tiết? Cửu Huyền Thất Tổ là thờ gồm những ai? Ý nghĩa của việc thờ cúng cửu huyền trong văn hóa Việt Nam? Cùng dịch vụ đồ cúng Việt Bình Dương tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Văn khấn Cửu Huyền Thất Tổ
Văn khấn Cửu Huyền Thất Tổ

Cửu huyền thất tổ là những ai?

Trong cổ văn Trung Quốc, thường xuất hiện hai cụm từ ‘Cửu Huyền’ và ‘Thất Tổ’ nhưng lại rất hiếm gặp toàn bộ cụm từ trong văn hoá Trung Quốc hiện đại, khái niệm ‘Cửu Huyền – Thất Tổ’  dần trở nên phổ biến hơn khi về đến văn hoá dân tộc Việt Nam. Tại Đài Loan, bài vị này thờ được sử dụng trong nghi thức cúng ông bà truyền thống.

Dịch sát nghĩ theo từ Hán – Nôm:

 • Cửu: Chín
 • Huyền: Thế hệ
 • Thất: 7
 • Tổ: Tổ tiên, tổ tông

Cửu huyền: tử (con) – tôn (cháu) – tằng (chắt) – huyền (chút) – lai (chít) – côn (cháu đời thứ năm) – nhưng (cháu đời thứ sáu) – vân (cháu đời thứ bảy) – nhĩ ( cháu đời thứ tám).

Thất tổ: phụ (cha) – tổ (ông nội) – tằng (ông cố) – cao (ông sơ) – thái (sờ) – huyền ( tổ đời thứ năm) – hiển (tổ đời thứ sáu).

Ý nghĩa của văn khấn cửu huyền thất tổ hàng ngày

Phong tục thờ cúng cửu huyền thất tổ là nét văn hoá tín ngưỡng tốt đẹp được lưu truyền từ nhiều thế hệ. Thật vậy, con cháu thể hệ đời sau vì muốn ghi nhớ đến công đức tổ tiên nên thờ cúng sẽ thể hiện được tấm lòng thành kín, tưởng nhớ đến ông bà và cha mẹ đã khuất . Cầu mong được các bậc gia tiên phù hộ và độ trì cho con cháu may mắn, nhiều sức khoẻ. Đặc biệt là tinh thần đoàn kết và yêu thương hoà thuận của con cháu trong gia đình.

Văn khấn cửu huyền thất tổ

Dưới đây là bài cúng Cửu Huyền Thất Tổ đầy đủ chi tiết nhất đã được dịch vụ đồ cúng việt bình dương soạn sẵn:

Nam mô a đi đà phật! ( 3 lần )

Con kính lạy chin phường Trời, mười phương chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy Ngài Bản Xứ Thổ Công Địa Chủ Ngũ Phương Vạn Phúc Phu Nhân, Ngài Bản Gia Đông Trù Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân.

Con kính lạy Ngài Bản Gia Thổ Địa Phúc Đức Chính Thần.

Con kính lạy Ngài Ngũ Phương, Long Mạch, Tiền Hậu Địa Chủ Thần Tài, Hỷ Thần Tiếp Dẫn.

Con kính lạy các Tôn Thần cai quản trong xứ này.

Con kính lạy Bà Chúa Đất, Ông Tiền Chủ, Bà Tiền Chủ tại đất này.

Con kính lạy Thượng Đường Lịch Đại Tổ Tiên Nội Ngoại Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, Cô Thần Tỷ Muội dòng họ…………..chư vị chân linh.

Con kính lạy Nội Ngoại Tộc chư vị Mãnh Tướng, Mãnh Tổ, Ông Hoàng Cậu Quận, Cậu Bé tại gia dòng họ…………..liệt vị chân linh.

Con kính lạy Nội Ngoại Tộc chư vị Chầu Bà, Tổ Cô, Cô Tổ, Thân Cô, Cô Bé tại gia dòng tộc họ ………….liệt vị chân linh.

Con kính lạy Nội Ngoại Tộc Liệt Thân Á Thích Viễn Cận Tông Môn, Cửu Huyền Thất Tổ Tiên Vong Hậu Hóa, Hữu Danh Vô Vị, Hữu Vị Vô Danh đẳng quyến thuộc.

Hôm nay là Ngày…….Tháng……Năm

Tín chủ (chúng) con là: ……………………………………………………………

Ngụ tại:……………………………………………………………………………………

Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, khí tiết năm bầu trời cao vút tỏa sáng phúc lành. Tín chủ chúng con thành tâm tu thiết lễ nghi, sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày ra trước án.

Chúng con thành tâm kính mời Ngài Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Tôn Thần, Ngài Bản Cảnh Thần Hoàng Chư Vị Đại Vương, Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân, Ngài Bản Gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn Thần, Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc Đức Chính Thần, các Tôn Vị Tôn Thần cai quản trong khu vực này.

Con cúi lạy Hội Đồng Tiên Tổ, Cửu Huyền Thất Tổ ………………. họ……………..Gia tiên hai họ Nội Ngoại họ ……………… họ………., hội đồng các bà Cô Tổ, hội đồng các Bà Chầu Tổ, hội đồng các Bà Cô Ông Mãnh linh thiêng.

Con cúi lạy bà Cô Tổ Tứ Đại họ ………. Họ ……….

Con cúi lạy tất cả các vong linh được thờ phụng theo tiên tổ họ……..họ ……….

Con lạy vong linh Bà Cô Ông Mãnh tại gia dòng họ ………..Xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót, xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Xin các Ngài để tâm xếp nếp cho con biết đường mà lội, biết lối mà đi. Con xin Bà Cô Tổ 4 đời, xin Liệt Vị Tổ Tông họ …………xin vong linh Ông Mãnh tại gia chứng giám lòng thành của chúng con. Phù hộ cho chúng con được mạnh khỏe, thân tâm an lạc, mạng vị bình an.

Xin các Ngài năm nay cho gia chung chúng con được vạn sự như ý. Công việc được vận đáo hanh thông, toàn thể gia chung được khỏe mạnh. Các Ún Các Tiểu được học hành tiến tới, Thầy thương bạn mến, gặp người giúp đỡ đẹp bằng người tươi bằng bạn.

Xin các Ngài phù hộ cho các Ún (con) của con là: ……………………. Dẫn dắt cho các cháu được Quan Trần Quan Âm giúp đỡ dẫn đường cho các cháu xin lộc công danh sự nghiệp đỗ đạt khoa bảng. Xin các Ngài cho con biết đường mà lội, biết lối mà đi.

Nay con cúi xin Hội Đồng Gia Tiên phù hộ cho chúng con được thuận lợi, sở nguyện như ý, sở cầu được tòng tâm. Trước kia chúng con tuổi còn trẻ, đầu còn xanh, ăn chưa sạch, bạch chưa thông, chưa chú ý việc thờ phụng tiên tổ. Nay con xin hứa từ nay trở đi, từ giờ trở lại, tuần rằm mùng một, ba tháng hè, chin tháng đông. Chúng con xin hứa chú ý việc tiên tổ.

Xin các Ngài để tâm xếp nếp cho chúng con biết đường mà lội, biết lối mà đi. Dẫn dắt chúng con gặp Ông có Nhân, gặp Bà có Đức, để dẫn đường chỉ lối cho chúng con phụ sự việc tiên tổ, việc Phật Thánh theo đúng chuẩn mực.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Con xin Liệt Vị Tổ Tông, Cửu Huyền Thất Tổ họ …………, Hội đồng các Bà Cô Ông Mãnh, Hội đồng các Bà Chầu Tổ, Bà Cô Tổ Tứ Đại họ ……….., Các Cô Bé Đỏ, Cậu Bé Đỏ tại gia, các Ngài về hầu cửa Phật, Cửa Thánh, các Ngài sống vi anh, tử vi linh. Xin các Ngài kêu thấu, tấu nổi, kêu thay, lạy đỡ tại các cửa Đình Thần Tam Tứ Phủ.

Trên tấu với Thượng Thiên, dưới tấu Tòa Vàng Thoải Phủ cho gia chung chúng con ăn vóc học nên, điều lành đem lại, điều dại cản đi. Vạn sự như ý, đắc lễ đắc bái, đắc kêu đắc cầu. Nay co có sớ tâu trình lên trên. Xin công việc của con đạt được kết quả. Con xin trình Hội Đồng Gia Tiên và xin lễ tạ các ngày. Xin các Bà Cô Ông Mãnh linh thiêng của họ………. phù hộ cho gia chung chúng con được sở nguyện như ý, sở cầu được tòng tâm.

Con xin ơn trên chứng giám.

Con xin cảm tạ (A DI ĐÀ PHẬT) 3 lần

(Bài khấn Cửu Huyền Thất Tổ trích trong sách “Văn khấn cổ truyền Việt Nam”)

Bài cúng Cửu Huyền
Bài cúng Cửu Huyền

Mâm cơm cúng cửu huyền thất tổ

Tuỳ theo hoàn cảnh kinh tế mỗi gia đình và quan điểm vùng miền mà mâm cúng có thể to nhỏ khác nhau. Tuy nhiên vẫn luôn có những món cơ bản sau đầy đủ công phúc:

 • Bánh chưng là đại diện cho sự sinh nôi nảy nở của muôn thú và con người
 • Thit lợn (đã qua chế biến) thuộc về âm kết hợp dưa hành (củ kiệu) thuộc về dương tạo nên sự hài hoà, cân bằng.
 • Cơm trứng là lương thực thường ngày, có nếp và có tẻ, tượng trưng cho âm dương đầy đủ lẽ sinh sôi.

Nghi thức an vị cửu huyền thất tổ

Với ý nghĩa thờ bài vị cửu huyền thất tổ như muốn các vị gia tiên sống chung với  con cháu trong nhà nên cần phải biết được các giai đoạn cần thiết để an vị.

Bước 1. Gia chủ mua bài vị tại các cửa hàng đồ thờ uy tín hoặc tại các chùa, nên dùng giấy báo bọc lại để mang bài vị về nhà chờ ngày đẹp để làm lễ an vị

Bước 2: Dùng rượu trắng pha với gừng và dùng khăn sạch thấm vào hỗn hợp và lau cẩn thận đồ thờ cúng. Tiếp theo là dùng khăn khô lau lại lần nữa. Sử dụng khăn sạch khác nhúng vào hỗn hợp và lau bàn thờ cửu huyền thất tổ. Sau đó chờ cho mặt bàn khô.

Bước 3: Bày việc đồ thờ cúng (lư hương, đĩa hoa quả, nước, hương, đèn cầy) lên bàn thờ làm lễ an vị, nếu bàn thờ gia tiên chung với bàn thờ phật thì sửa lại bài vị thấp hơn bàn thờ phật. Đặt đồ thờ theo thứ tự lư hương ở bên ngoài và nằm giữ, bình hoa bên phải, đĩa quả bên trái, pha bình trà nhỏ và đặt phía trên.

Bước 4: Gia chủ chọn ngày lành tháng tốt, khung giờ từ 9h – 11h tiến hành nghi thức an vị. Đến giờ hành lễ, gia chủ ăn mặc sạch sẽ, dùng khăn sạch nhúng chút rượu trắng lau sạch bài vị. Vừa lau vừa đọc chú “án lam xóa ha” 9 lần, đặt bài vị vào trong bàn thờ.

Bước 5: Thắp nhang, đốt đèn trước bài vị, sau đó đưa 2 tay lên trán chắp vào nhau xá 3 xá .

Nghi thức an vị
Nghi thức an vị

Nên lưu ý điều gì khi cúng cửu huyền thất tổ

Để việc thờ cúng cửu huyền thất tổ được linh thiêng, chủ nhà cùng các thành viên trong gia đình cần phải lưu ý:

 • Không cúng thức ăn sống hay gỏi và có mùi tanh.
 • Không nếm hoặc thử thức ăn trước khi dùng làm mâm cơm cúng.
 • Bát đũa cúng dùng riêng, không dùng chung với bát đữa hàng ngày.
 • Tuyệt đối không sử dụng thức ăn đóng hộp hoặc đặt sẵn bên ngoài.

Như vậy, quý vị vừa xem xong toàn bộ thông tin rất hữu ích về nghi lễ an vị bài vị cửu huyền thất tổ vừa dễ dàng kiểm soát vừa giải đáp cho bản thân được nhiều thắc mắc. Chúc bạn thành công.

Dịch Vụ Đồ Cúng Bình Dương còn có dịch vụ đặt mâm cúng trọn gói các loại, nếu cần đặt nhớ ALO HOTLINE 1900 3010FANPAGE  đảm bảo quý khách hài lòng.

>> Xem thêm:

3/5 - (2 bình chọn)
Nếu bạn muốn được tư vấn thêm về mâm cúng tại Đồ Cúng Việt, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua những kênh sau đây để được hỗ trợ nhanh nhất:

Hotline: 19003010 (miễn phí)
Zalo: 0377 439 394
Chat: Fanpage Dịch Vụ Đồ Cúng Việt Bình Dương or Website dichvudocungbinhduong.com

Dịch Vụ Đồ Cúng Việt Bình Dương - Trọn gói – Uy tín – Chất lượng