Văn khấn tứ phủ nào chuẩn nhất?  – Dịch Vụ Đồ Cúng Bình Dương có thể nói rằng đây là câu hỏi được rất nhiều tín đồ hành lễ tại các đền phủ quan tâm, bởi vì có nhiều loại bài khấn dành cho đệ tử, đồng thầy và các thanh đồng. Ngay trong bài viết này, chúng tôi cung cấp đến quý vị hành lễ văn khấn tứ phủ dành cho con nhang và đồng thầy, cùng với cách cắm lễ cúng và một số lưu ý khi tham gia.

Văn khấn tứ phủ nào chuẩn nhất
Văn khấn tứ phủ nào chuẩn nhất

Tứ phủ công đồng là gì ?

Hiện nay trên toàn cả nước có rất nhiều phong tục truyền thống tại các Đình, Đền, Phủ, Miếu theo nhiều quy mô lớn nhỏ khác nhau. Thời gian và địa điểm tổ còn phụ thuộc vào tên gọi của lễ hội. Với tinh thần ‘uống nước nhớ nguồn’ của dân tộc Việt Nam mà, mà du khách từ khắp nơi đổ về tham gia với lòng cầu xin được nhiều may mắn, cuộc sống được an khang thịnh vượng, gia đình thuận hoà.

Bên trong ban thờ chính của các đền sẽ có nơi đặt 4 vị tứ phủ bao gồm:

 • Đệ nhất thiên phủ: cai quản bầu trời, làm chủ mây mưa gió bão, sấm chớp.
 • Đệ nhị nhạc phủ: cai quản rừng núi, ban phát của cải cho chúng sinh.
 • Đệ tam thuỷ phủ: trị vì sông nước, giúp dân trồng lúa nước và ngư nghiệp.
 • Đệ tứ địa phủ: cai quản đất đai, là cái nôi cho mọi sự sống.

Văn khấn tứ phủ

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư phật mười phương, mười phương chư phật.

Con lạy toàn thể chư phật, chư tiên, chư thánh.

Con lạy: ………..( tên thánh chủ bản đền. Ví dụ, đến đền Cô Chín ta khấn: Con lạy Cô Chín tối linh)

Đệ tử con tên là:…………. tuổi:……….

Ngụ tại:……………………………

Hôm nay, Chúng con đến đây có chút hương hoa, phẩm quả, lễ mặn (chú ý dâng gì thì kêu đó nghe – không có lễ mặn mà kêu lễ mặn là phải tội đó, nên nhớ không bày lễ mặn ở cung phật) xin dâng lên các chư tiên, chư thánh để cảm tạ ơn đức của các ngài đã phù hộ độ trì cho chúng con suốt thời gian qua. Vừa qua, được sự lưu tâm độ trì của các ngài mà công việc (Nếu đã xin việc gì cụ thể mà thành công thì xin trình bày ) của con đã hanh thông vẹn tròn. Chúng con xin được cảm tạ và lễ tạ tất cả các Ngài.

Hôm nay, chúng con tới đây với tất cả lòng thành kính xin các ngài phù hộ độ trì cho con các việc sau: ( Nêu cụ thể các việc cần xin, các khó khăn có thể gặp phải và có thể cả hướng định giải quyết ra sao).

Một lần nữa, thay mặt gia chung chúng con, con xin các ngài giang tay cứu giúp cho chúng con. Chúng con xin đa tạ …( tên vị thánh bản đền) và toàn thể các chư tiên, chư thánh.

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Bàn thờ tứ phủ trong công đồng
Bàn thờ tứ phủ trong công đồng

Trên đây là bài văn khấn tứ phủ dành cho các đệ từ, con nhang tham gia hành lễ. Nên in sẵn ra giấy để quá trình đọc bài khấn diễn ra được trọn vẹn.

Văn khấn tứ phủ dành cho đồng thầy

Con niệm Nam mô a di dà Phật!

Con niệm Nam mô a di dà Phật!

Con niệm Nam mô a di dà Phật!

Con lạy chín phương Trời, con lạy mười phương Đất, con lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Nam Mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Con Lạy Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng.Hộ Pháp Chư Thiên, Thiện Thần Bồ Tát.

Con lạy Tam Vị Đức Vua Cha Đức Tam Thập Tam Thiên Thiên Chúa Đế Thích Đề Hoàn Nhân Thánh Đế Ngọc Bệ Hạ

Con Lạy Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền Cung Đại Đế Ngọc Điện Hạ.

Con lạy Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên

Con Lạy Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình Thủy Quốc Long Vương.

Con lạy Tam Tòa Thánh Mẫu:

Con Lạy Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên

Con Lạy Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Con Lạy Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ

Con Lạy Mẫu Đệ Tứ Khâm Sai

Con Lạy Hội Đồng Quan Tứ Trụ Triều Đình

Con Lạy Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh hội Đồng Tiên Thánh Đông A Phủ.

Con lạy Trần Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.Con lạy Trần Triều Khải Thánh Vương Phụ, Vương Mẫu, Vương Phi Phu Nhân

Trần Triều Vương Huynh, Vương Đệ.Vương Tử, Vương Tế, Vương Nữ Vương Tôn

Con Lạy văn võ bá quan quân thần trần triều

Con lạy Tam Tòa chúa bói – Hội đồng Chúa bói Chúa chữa Chúa Mán Chúa Mường

Con Lạy Chúa Đệ Nhất Tây Thiên

Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ

Chúa Đệ Tam Lâm Thao

Tiên Chúa Thác Bờ

Con Lạy Ngũ Phương Bản Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa – Năm Phương Chúa Bà

Con lạy Ngũ Vị Vương Quan, Tôn Quan Đệ Nhất Thượng Thiên, Tôn quan Đệ Nhị Giám Sát, Tôn Quan Đệ Tam Thoải Phủ, Tôn quan Đệ Tứ Khâm Sai, Tôn Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh.

Con lạy Tôn Quan Điều Thất.

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Chầu Bà

Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên

Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cuông

Chầu Đệ Tam Thoải Phủ

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

Chầu Năm Suối Lân

Chầu Lục Cung Nương

Chầu Bảy Tiên La

Chầu Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân

Chầu Cửu Sòng Sơn

Chầu Mười Đồng Mỏ

Con lạy Hội Đồng Chầu Bé-Con Lạy Chầu Bé Thượng Ngàn Quyền Cai Bắc Lệ

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Hoàng, thập vị quan Hoàng

Con lạy 36 tòa Sơn Trang -Sơn Trang, Tám Tướng Thập Nhị Tiên Nàng

Con lạy Tứ Phủ Thánh Cô

Con xin kính lạy Cô Nhất Thượng Thiên- Cô Cả đền Dùm

Con lạy Cô đôi Thượng Ngàn

Cô bơ Thoải, con lạy cô tư Ỷ La, Cô năm suối lân, cô Sáu sơn trang, Cô bảy Tân La, cô Tám Đồi Chè, 12 cô Chín, Cô chín thượng Ngàn, Cô chín Sòng sơn, cô Mười mỏ Than, Hội đồng cô bé, Con Lạy cô bé Thượng ngàn, cô bé Thoải .con lạy cô Bé Bản Đền (bản điện), Con lạy Tứ Phủ Thánh Cậu trên Ngàn dưới Thoải.

Con lạy Cậu đệ nhất Hoàng Thiên, Cậu Hoàng Đôi Thượng Ngàn, Cậu Hoàng Ba Thoải, Cậu Hoàng Tư Long Thành, Con Lạy Cậu Bé Hoàng Thiên, Cậu Bé Thượng Ngàn, Cậu Quận Phủ Dầy, Cậu Đồi Ngang Phố Cát. Con lạy cậu bé bản Đền ( Bản Điện ).

Con Lạy Hội Đồng Quan Ngũ Dinh, Đôi quan Thanh Xà Bạch Xà, Sơn Thần Bản Thổ Ngũ Hổ Thần Tướng

Con cung thỉnh mời chư vị Chúa Chầu các Quan thủ Đền thủ Điện, Chư vị Thành Hoàng Bản Thổ, Chư vị Thần thổ cư đồng ngự dải đất này.

Đệ tử con tên là:…………. tuổi:……….

Ngụ tại:……………………………

Kim niên kim nguyệt cát nhật lương thời. Hôm nay ngày:… Tháng:… Năm:…

( Dâng gì cầu gì khấn nấy hoặc theo bài bên dưới)

Nhân …………..

Đệ tử con nhất tâm 1 lòng, nhất tòng 1 đạo, nhất tâm trí thiết, nhất dạ chí thành, đêm tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực (mang miệng về tâu, mang đầu về bái), trên con tấu thượng thiên, dưới con đệ trình long cung thuỷ phủ cùng đồng gia quyến đăng cung phụng cửa đình thần tam tứ phủ ……………(tên đền) linh từ.

Mong trên cha độ, dưới mẫu thương, đèn trời đuốc biển soi đường dẫn lối, phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, vuốt ve che chở cho gia chung chúng con trong 3 tháng hè, 9 tháng đông, tai qua nạn khỏi – Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối được bình an vô sự, cửa nhà khang ninh, cầu danh đắc danh, cầu phúc đắc phúc, đắc tài sai lộc…… Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!!!

Cung thỉnh công đồng Lục Cung Tiên Tổ dòng họ….. nguyên quán…..,Tổ Cô Mãnh Tướng, cậu bé cô bé tại gia, chư vị tiên linh trong dòng họ theo hầu Phật Thánh cửa Đình Thần Tam Tứ Phủ, trên tấu tòa vàng Thượng Thiên, dưới tấu Thủy Cung Địa Phủ, cho con cháu nhất một lòng, tòng một đạo Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm…

Nam mô a di dà Phật!

Nam mô a di dà Phật!

Nam mô a di dà Phật!

Cách sắm lễ cúng tứ phủ

Văn khấn cúng tứ phủ
Văn khấn cúng tứ phủ

Tuỳ vào điều kiện kinh tế của gia chủ mà sắm lễ khác nhau nhưng quan trọng vẫn ở tấm lòng của gia chủ. Trên ban tứ phủ còn có các ban khác như tam toà Thánh Mẫu, Ngũ Hổ, Thanh Xà, Bạch Xà nên quý vị tốt nhất không nên cúng mặn hoặc nếu cần phải cúng mặn thì chọn nguyên liệu chay tạo hình giò, chả, vịt quay …Tuy nhiên vật phẩm cơ bản không thể thiếu như:

 • Hương hoa
 • Trà
 • Quả
 • Hương nhang
 • Giò chay
 • Chả chay
 • Đồ lễ sơn trang: xôi, chè, ớt, chanh.
 • Gương, lược – trên ban thờ Cô, thờ Cậu

Một số lưu ý khi cúng tứ phủ

 • Nếu có chỗ trống để quỳ lại thì nên quỳ chứ k đứng chấp tay. Nhà thánh sẽ chấp khi quý vị không có chỗ để quỳ lạy nhưng sẽ trách nếu có chỗ mà không chịu quỳ thể hiện sự tôn kính.
 • Khi chắp tay, dùng toàn bộ tâm trí vào câu khấn. Mắt nhắm thì dễ tập trung cao hơn cho việc khấn, mắt mở cũng được nhưng phải nhìn về phía thẳng cung thờ.
 • Trong quá trình đọc bài khấn, câu từ rõ ràng, nhẹ nhàng theo tâm; bài khấn in sẵn đặt trên đĩa nhỏ nhìn vào đọc, không cầm tay mà đọc.
 • Lúc cầu xin các vị thánh, nên bày tỏ mọi vướng bận để người cõi âm hiểu được vấn đề mới biết cách giúp.

Kết luận:

Vậy là Dịch Vụ Đồ Cúng Bình Dương vừa cung cấp nội dung văn khấn tứ phủ giúp quý vị đệ tử biết rõ bài nào sẽ dành cho bản thân người tham gia hành lễ và đâu là bài khấn dành cho các đồng thầy. Nếu quý khác có cần giải đáp vấn đề khác, vui lòng liên hệ vào Hotline: 1900 3010.

>>> Có thể bạn cần đọc: Văn khấn, lễ vật cúng vong linh thai nhi

Đánh giá